Usluge

  • Fizičko obezbjeđenje pokretne i nepokretne imovine

  • Obezbjeđenje uz upotrebu službenih pasa;

  • Obezbjeđenje sportskih i kulturnih manifestacija;

  • Pratnja lica;

  • Zaštita i obezbjeđenje banaka;

  • Transport novca i drugih dragocjenosti;

  • Tehničko obezbjeđenje.